One-stop-shop for sygehusinnovation

One-stop-shop er et center for samarbejde med erhvervslivet om udviklingsaktiviteter på sygehusene i Region Nordjylland.

Baggrund og formål med One-stop-shopFor at sikre en god behandling på sygehusene, samarbejder Region Nordjylland aktivt med en række aktører om udvikling af udstyr, systemer og processer. Herunder er der lang erfaring med samarbejde med virksomheder på sygehusene.

 Region Nordjylland bruger omkring 300 mio kr. hvert år på renovering og nybyggeri på de nordjyske sygehuse. Dertil kommer byggeriet af det nye universitetssygehus i Aalborg Øst, som er budgetteret til 4,1 mia kr.

 Samarbejde med virksomheder, om udvikling af nye produkter, systemer og processer til sygehusene, er både med til at sikre god fremtidig behandling, og er med til at udvikle det nordjyske erhvervsliv.

For at fremme samarbejdet med virksomheder om ny teknologi og offentlig-privat innovation har Region Nordjylland oprettet en One-stop-shop for sygehusinnovation. Det er en indgang for virksomheder og andre aktører, som er interesserede i at samarbejde med sygehusene om udvikling af ny teknologi og services. Man kan naturligvis stadig kontakte Regionen og sygehusene som man plejer.

 Erhvervslivet opfordres til at kontakte One-stop-shop med:

  •  Idéer til nye produkter eller services, som I gerne vil udvikle i samarbejde med sygehusene
  • Produkter og systemer, som I gerne vil videreudvikle og teste i samarbejde med sygehusene
  • Idéer til udviklingsprojekter, men mangler en kompetent samarbejdspartner inden for sygehusområdet.
  • Vi finder de rette folk på sygehusene og understøtter en dialog om samarbejde og udviklingsprojekter.

 

  • OSS-org